Granaat Kwekery

Hexberg Kwekery handhaaf noue verbintenisse met strategiese sleutel-rolspelers om hoë kwaliteit plantmateriaal aan sy kliëntebasis
te verseker. ‘n Verskeidenheid kultivars is beskikbaar en alle plantmateriaal word ingevorder van ons eie moederblokke wat ons self bestuur.

Huidiglik kweek ons die volgende kultivars:

OOP KULTIVARS

WONDERFUL

LISENSIE KULTIVARS

SMITH (ANGEL RED)

CITROGOLD

MELY

CITRUS GENESIS

PURPLE QUEEN

CITRUS GENESIS

KINGDOM

CITRUS GENESIS

BIGFUL

STARGROW

BESTELLINGS EN NAVRAE

Buiten ons produk-aanbiedinge, bied Hexberg Kwekery ook spesifieke voor- en naverkoop-dienste
om kliënte by te staan in die proses van vestiging.

Divan Venter

Bemarking en Kliënte Diens
+27 83 730 2052
divan@hexberg.co.za